لبه‌های اولیه

تصویر نوید قدیری
نوید
قدیری
مشاهده آثار