لبه‌های اولیه

تصویر حسین میرفتاح
حسین
میرفتاح
مشاهده آثار