لبه‌های اولیه

تصویر ثريا حيدري
ثريا
حيدري
مشاهده آثار