محمد رضا براتپور:
خیلی جالب و خلاقانه است . من خودم تری دی کارم ولی فکر نمی کنم سختی کار دو بعدی رو داشته باشه واقعا خسته نباشید.