علی:
من خیلی از کار شما خوشم اومد .من خیلی علاقمند به طراحی اتومبیل هستم اگه شما یا هر کس دیگه می تونه به من کمک کنه حتما با من تماس بگیرد.