حسام جدی:
سلام....خوبی ایمان جان....مارو نمیبینین خوشحالین؟؟؟؟ :d اینم مث همه کارات فوق العادست استاد......فقط من یه کم چشام زیادی از حدقه در اومد..... ایول ا...