قاسم روشنایی:
خیلی خوب کار کردی. خیلی خوبه که تونستی استیل آئودی رو رعایت کنی. ولی من از عقبش زیاد خوشم نمیاد. به حر حال عالیه!