امید مرادی:
agha marekas !! vaghean sange tamoom gozashti !!