نوید امینی:
دمت گرم پسر آفرین.دقیقا دارم رو 3d کار میکنیم.خیلی عالی شده.بازم آفرین.