فاطمه مددی:
سلام خیلی خوبه فقط تمام کار سه بعدی است غیر از اژدها خیلی تخت شده به نظر من اگر قسمت پشت اژدهارا تیره تر کنید بهتر میشه.