الناز زادباقر:
اگه کار مال کس دیگه ای بود حتما بهش میگفتم عالیه خیلی خوب شده... ولی چون کارهای شما رو دیدم و با طراحیاتون کم و بیش آشنام نمیتونم جمله ی بالا رو برای این کار شما به کار ببرم تاکید میکنم "این کار شما"