فاطمه مددی:
بافت سازی در کارتون عالیه واقعا خسته نباشید