hamed kamali:
dastet dard nakone bafte badane gav kheili bahal shode eival