سجاد قلی زاده:
Vaghean Kare Khobi Shode.... Movafagh Bashi ^_^