Ali:
kar az lahazeh tarahoi khobeh ama az lahazeh rang khili sardeh . makhsoosan rangayeh atishha .