امید مرادی:
ایول .... به این میگن یه کار خوب.... خیلی قشنگه........