فرزین:
بسیار زیبا ، اما یادتون رفت که اسفندیار روئین تنه این زخما چیه رو بدنش من که جائی نخوندم وقتی داشتن میبردنش زیر آبشار زخم خورده باشه میتونید اسمش رو عوض کنید و بزارید سیاوش کار بسیار زیبا و تاثیر گذاریه موفق باشید