امید مرادی:
واقعاً کار قشنگی شده ، یه حس جالبی به آدم میده...