Aria:
Kheili khube man ejraye karo dust daram_amma agar ba tarahie khubtar va ba sakhtare dorosttari hamrah beshe Ali mishe_dar har surat movafagh bashid