محمد جورسرا:
سلام. خیلی عالیه آقای صفارزاده. از اون روزی که اومدم فصط دارم کارای شمارو نگاه می کنم. موفق تر باشی.