محسن:
سلام این اثر از نظر نور پردازی و دیجیتال پینتیگ قوی کار شده همینطور اتمسفر قشنگی تخیل شده خوب کار بی ایراد نیست مسلما اما واقعا عالیه در نوع خودش امیدوارم دوستمون با حوصله و پشتکارش به کاهای قویتر و ایده زیباتر برسه.