فاطمه مددی:
خسته نباشی از تلفیق هنر باستانی ایرانی و هنر امروز در تصویر سازی شما لذت بردم به این روش کار ادامه بدید موفق باشید.