فرزین محمد سعیدی:
عالیه و واقعا منو مجزوب خودش کرده اما دلم نمیاد اینو نگم که احساس میکنم که brush هایی که برای کاراکتر استفاده کردی زیاد با brush هایی که برای فضا استفاده کردی هماهنگی نداره ضمنا شمشیرش قبلا خیلی از جاها دیده شده(امید وارم این انتقادات من موجبات ناراحتی دوستانو فراهم نکرده باشه چرا که نیت اینجانب فقط ارتقائ سطح کارهای ارائه شده به سایت میباشد)