امید مرادی:
ایـــــــــــــــــــول ، آریا ترکوندیا !!!!! شما داداشا اینجا رو ترکوندین...اینو جدی میگم... خیلی قشنگه...