hossein chavoshi:
faghat inkar tutorialesh tooye net hast shoma sahebe asar nistin duste man shoma hamun ro ejra kardin bayad ino zekr mikardin dg harchand nemune khareji behtar bud