مهدی بختیاری-کابل:
خیلی عالی و دقیق. فقط اگر بدنه ماشین هم خیس میشد عالی تر میشد. کار قشنگیه. موفق باشید