امیرحسین عرفانی:
کارتون بینظیره آقای نجفی واقا تبریک میگم... مدل ماشین هم کار خودتونه؟ و آیا برای آب از plugin خاصی استفاده کردید؟ عاااالی شده