ابراهیم:
خوبه عالیه رندر خوبی شده چیدمان حرف نداره اما طرح جدیدی نیست مدلهای اماده زیاد داره بعضی قسمتها متریال دهی کمی ضعیف