مریم ش:
هر چی بیشتر نگاه می کنم به کارت بیشتر لذت می برم از این همه دفت و ظرافت! چیدمان عالی اجزا ..گل ها، نماش طبیعی پنجره و بافت زیبا و ملموس پرده ها، کف آ شپزخانه، میز و صندلی،کابینت ها و کار روی همه ی جزییات با عث شده نا واقعا یک اثر هنری و واقعی بی نظیر خلق کنی. بارم تبریک می گم. موفق یاشی!