شایان نیک:
سلام سهیل جان من از خیلی وقت پیش تو دویانت کاراتو دنبال میکردم مثل همیشه فوق العاده، دمت گرم و خسته نباشی @امیر علی رستگار: منم معمار هستم ولی آخه چه ربطی داشت حرف شما برادر؟! هر بنایی که تو یه کاردیدی ، دلیل نمیشه که قرار ساخته بشه!! و یا طراحش یه معمار باشه!!! و اصلا مگه آیه اومده همه معمارا باید مثل تاداو آندو پرزانته کنن!!!!!!!؟؟