میلاد کمباری:
مرسی.کلا از این سیستم کار های اسطوره ایی که یک جورایی روایتر گراست خوشم میاد.