الناز زادباقر:
عالیه خسته نباشی... فقط اگه یکم رنگهای گرم بیشتری پیرامون کاراکتر قهرامانت بذاری فکر کنم کارت خیلی زنده تر بشه... البته گویا گفتی کارت رو هنوز تموم نکردی ولی این را که گفتم سلیقه ایه به هر حال کارت عالیه ایشالا بهتر هم بشی... راستی قهرمانت روی آب وایساده؟ یه زره گنگه!!