سعید خرم:
این کار رو بعید میدونم که توی مکس تنهایی انجام شده باشه مطلب دوم اینکه شما تا دیروز توی گالری کاراتون ماشین و .. بود یه دفعه شد کاراکتر اونم با این کیفیت ؟!! دوستان هم که هر کی هر چی بزاره سریع نسبت میدن و به به و چه چه میکنند عذر میخام اینطوری صحبت کردم اما آدم زیاد دیدم که بقیه رو ... فرض میکنند و بعد دستشون رو شده و خودشونو گم و گور میکنند. بهرحال اینکار ساختش توی مکس خیلی وقت گیره و بعیده