برهان طيبی:
من نظر داده بودم ولی بازم ديدم اينو دلم نيومد همينطوری بگذرم... خييييييلی عاليه... شما جزو افتخارات ايران هستی و ما بهت افتخار ميكنيم. حيف تو اختتاميه نديدمتون ها....