رضا:
کارتون بسیار عالی هستش فکر نمی کنم تو ایران کسی بتونه اینطور کار کنه...مقام اولی شایسته شما بود موفق باشی!