کامیار نصیری فر:
بی نظیره، واقعا داورا تو بخش 3d کار سختی نداشتن. فقط این شیلنگاش یه جورایی حس آسیب پذیری کاراکترو منطقل می کنه، ولی استیلش دیوانه کنندست.