آرش امیدی:
سلام آقای قدیمی واقعا تبریک میگم واقعانفر اولی برازنده شماست