داریوش:
سلام.کارت حرف نداره استاد .تو برگزیده ها تنها کسی هستی که تناسبات و تکنیک رو به خوبی میدونه و به جا ازشون استفاده می کنه خیلی دوست دارم اتودهای اولیه کارتون رو ببینم.از تمام زوایا خوبه البته من شخصا تو نمای روبه روش با پرانتزی بودن پاش موافق نیستم.شما به راستی لایق دریافت جایزه اول بودین.