سعيد حسن زاده:
خسته نباشید. خیلی خوب شده . فقط به نظر میاد واسه دریم لند یکم نور کلی محیط کم باشه