مینا:
عزیزم خیلی کار خوبی شده من دوسش دارم جون میده واسه کتاب های تصویر سازی کودک رنگاشم خیلی عالی شده موفق باشی