میلاد غیاسی:
سلام به تو ای رضا ،با اینکه از لحاظ اجرا می شد خیلی بیشتر روش کار کرد ،اما ایده مرگ نداره !!خیلی خوبه !!! خوب اومدی !! هنرمندی داداش !! این اولین کاریه که ازت دیدم ،واقعا جالبه !! موفق باشی ای مرد