سید رضا امیری:
رضا جون کارت همونطور که گفته بودم عالیه .. فقط رو رفلکت آب و متریالش کلا هنوز باس کار کنی .. یه حالی هم شده ... یعنی افکت کم داره :دی