سید رضا طیبی:
از دوستانی که وقت می گذارن و نظر می دن صمیمانه تشکر می کنم. با نقد هایی که شده کاملا موافقم و سعی می کنم در کارهای بعدی دقت بیشتری کنم. making of پلان را توی این هفته برای سایت می فرستم. امیدوارم مفید باشه