کیوان پیشگاه:
چیزی برا گفتن باقی نذاشتی..امکانش هست توتوریال این کارو توی CGacademy.ir بذارید ؟ ممنون