GHASSEM FARHANY:
EIVAL REZA JAN NESBATE BE KARAYEW GHABLIT VAGHAN YE JAHESH PEIDA KARDII.EIVAL FAGHAT BA REAYAT CHAN NOKTEYE KOCHAK MITONEST KAR AZ IN HAM HAM BEHTAR BESHEEE TANHA CHIZII KE ALAN MITONAM TAVAJOHET RO BEHESH JA;LB KONAM(PERESPECTIVE JAVI)HAST KE NAGHSHE TAEEIN KONANDE DARE TOYE BE TASVIR HAYE LONG SHOTII MESLE IN VA CHIZE DIGE SCALE KARE VA SHELESHON./YANI ANDAZEHA VA MEGHYASHA HJADEAGHAL BAYAD ZIYAD FALSE NAZANAN