امیرحسین عرفانی:
واقعا کار بزرگی شده بهتون تبریک می گم. فقط از دید فنی اگر displace نقش ها کمی بیشتر باشه بهتر میشه. موفق باشید.