سروش امیری:
آفرین ، رضا جان واقعا کار توپی شده ، تبریک !