همایون:
سلام و خسته نباشید ببخشید جسارت میکنم ولی چرا ایقدر خشک و بیروح ؟!! مگه شما زاده شرق نیستید ؟! پس چرا اثری از شرقی بودن شما در کار دیده نمیشه ؟ چرا اکثرا سعی میکنین فضاهای مدرن بیروح کار کنین !!