فرزاد فراهانی:
سلام. کار خوبی شده. من با تکسچر کف خیلی حال کردم. دقیقا نماینده پارکت واقعی چوبی هست که معمولا کسی نداره. antialaising خوبی داری . از تمیز بودن خطوط سقف انتظار دارم که رندر نسبتا طولانی رو تجربه کرده باشی. موفق باشی