علیرضا سیفی:
رندر خیلی زیبا و تمیزی گرفتید که بازی هاله های نور حس بسیار رویایی به اون داده؛ با تشکر